Az abnormális dicsérete

 

Nehéz helyzetben van az ember, amikor olyan dolgokat akar kritizálni, amelyek lassacskán világjelenséggé válnak, dominálják és diktálják az éppen aktuális divatot. Ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni a deviancia, a furcsaságok, a rosszul értelmezett másság mellett, vállalva azt, hogy az embert megkövezik. Manapság e furcsa jelenségek immár a mindennapok közbeszédének tárgyát képezik, a pro és kontra vélemények majdhogynem háborús helyzetet teremtenek a két tábor képviselői között. Sokak szerint csupán egy divathullámnak vagyunk kortársai, egy hóbortnak, ami idővel kifullad, és a világ majd ismét visszatér a normális kerékvágásba. Aki megélt már néhány dolgot az életben, az képes különbséget tenni jó és rossz, fekete és fehér között. Ám a mai fiatalokra több irányból is veszély leselkedik, hiszen ők a legkönnyebben befolyásolható egyének, akiknek értékrendszerük még messze nincs letisztulva, és – függetlenül a kortól, amelyben élnek – a divatot majmolják. Sajnálatos jelenség, amely a világ legjelentősebb kulturális eseményein is felütötte fejét: többnyire azokat az alkotásokat díjazzák, amelyek abnormális helyzeteket mutatnak be – és akkor még finoman fogalmaztunk. Alkotóik (és dicsőítőik) úgy tálalják az alkotások tárgyát képező deviáns megnyilvánulásokat, mint a világ legnemesebb dolgait, erényeket, amelyek példaértékűek lehetnek az emberiség számára. A cél: megdöbbenteni, kedélyeket borzolni, beletaposni az emberek komfortzónájába. Nyilván egyes művészeti irányzatoknak mindenkoron ez volt a céljuk. Csakhogy nem mindegy, milyen eszközökkel borzoljuk a közönség idegeit. Csodálkozunk, hogy bizonyos vidékeken tizenévesek lövik halomra diáktársaikat és tanáraikat, holott lassan már a rajzfilmek sem szólnak másról, csak az erőszakról! Díjat akarunk nyerni rangos filmfesztiválokon? Készítsünk filmet frusztrált, kétségbeesett, a társadalomba beilleszkedni képtelen, zavaros lelkületű, aberrált emberekről! Nem mintha ilyenek nem lennének, de azért nem ennek kellene példamutatónak lennie, és nem ezt kellene díjazni. Hiszen az emberiség nagy része mégiscsak normális egyénekből áll. Lehet, hogy ők lemaradnak a talapzatról, de azért a dicsőségért a ló túlsó oldalára se essünk át. Az abnormális dicsérete ellenreakciókat vált ki: Európában például megfigyelhető a jobboldal előretörése, ami csupán az emberek válasza az egyre erőszakosabban teret hódító, rosszul értelmezett liberalizmusra. Az igazság, mint mindig, valahol a kettő között van. Vagy rajtunk kívül? Ki tudja?
(Erdélyi Napló: https://erdelyinaplo.ro/velemeny/az-abnormalis-dicserete)

Reklámok
Kategória: Uncategorized | 2 hozzászólás

Apám 80

„Intelligens, rendkívül művelt, csendes ember volt. Tiszteltem nagyon, a magam módján szerettem is, bár még velem szembe is – ahogyan nagyon sokan ezt megérezték – valamiféle három lépés távolságot mindig megtartott. Ha elutazott vagy elutaztam – ami egy időben igen gyakran megtörtént – mindössze egy kézfogás volt a búcsú vagy a viszontlátás. Nem voltunk puszipajtások, nem ölelgettük egymást – talán ezért is irtózom a mai napig attól, hogy egy férfiember rám tegye a kezét. Volt idő, amikor egymás melletti irodákban dolgoztunk ugyanannál a vállalatnál, ám szinte soha nem mentünk és nem jöttünk együtt a munkába/munkából haza. És nem jártunk át egymáshoz a munkahelyen. A sportot mindketten szerettük, ennek ellenére – akkor is egy szomszéd unszolására – egyszer voltunk együtt kint egy labdarúgó mérkőzésen.
Furcsa kapcsolat volt a miénk. Úgy hiszem, tudta mire lehetek képes az életben, melyek a képességeim, de azzal is tisztában volt, hogy hamar feladok dolgokat. Mégsem hatott rám ösztönzőleg: ritkán szidott meg és még ritkábban (szinte soha sem) dicsért. Szótlanul rovott meg és szótlanul követelt. A legnagyobb büntetés részéről az volt, hogy napokig nem beszélt velem. És ez jobban tudott fájni, mint egy jól kiosztott pofon. Olykor cinizmusba áthajló iróniával tekintett a világba, a dolgokat is így fogta fel és kommentálta. Sajnos, olyan korban élt, amikor pengeéles elméjét és enciklopédikus műveltségét nem igazán tudta kihasználni. Rövid ideig egy vállalat igazgatójának is kinevezték, ám az emberek vezetése, a dirigálás nem tartozott erősségei közé. Olyan ember volt, aki az estéket szerette egy jó könyv társaságában eltölteni, hétvégeken pedig a kertben matatott. Közös, családi kirándulásra sem emlékszem, pedig az erdő ott volt egy kőhajításnyira otthonunktól.
Egy kezemen össze tudom számolni, hányszor emelte fel a hangját. És néha mégis féltem tőle. Vagy inkább szégyenkeztem előtte, ha hülyeséget csináltam. Szerettem volna, ha büszke rám – ma sem tudom, volt-e pillanat az életében, amikor az volt.
Talán életében kétszer hívott meg sörözni. Igazából mellette sosem éreztem felnőttnek magam. Focimeccsekre nem jártunk, nem ittunk, nem nőztünk, nem moziztunk, sőt, még tévézni is ritkán tévéztünk együtt. A vasárnapi ebédet többnyire közösen fogyasztotta el a család – ez az egy rituálé lett az évek során -, ám ezen túl mindenki akkor és ott étkezett, amikor és ahol érte.”

(Részlet egy készülő könyvből)

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Nagyapa halálos aurája

Harminc évvel ezelőtt, egy tavaszi napon hunyt el Lajos nagyapám Temesváron. Előtte való ősszel apámmal együtt meglátogattuk, kivételes alkalom volt, hiszem ritkán voltunk együtt mi hárman egyszerre. Akkor még semmi jele nem volt annak, hogy beteg lenne. Vagy én nem vettem észre. Olyan ember volt, aki életében nem szedett gyógyszert, sokáig azt hittem, ő a kivétel, aki sosem hal meg.
Elmenetelünkkor nagyapa kikísért a kapuig. Elbúcsúztunk, elindultunk apámmal, majd hátrafordultam, és még mondtam valami semmiséget. És akkor hasított belém egy furcsa, megmagyarázhatatlan érzés, amitől ott az utcán majdnem sírva fakadtam: UTOLJÁRA LÁTTAM ÉLETBEN NAGYAPÁMAT. A dolog valamelyest érhető, ha arra gondolok, milyen közeli lelki kapcsolat volt közöttünk.
A következő történet azonban a mai napig érthetetlen számomra, és olyan volt, mint egy beteljesedett rosszízű jóslat.
Talán két évvel a fenti esett előtt ugyancsak meglátogattam nagyszüleimet. Nagyapám, ahogy szokása volt, kikísért az állomásra. A vonatablakból búcsúzkodtam, észre sem vettem, hogy mellettem még áll valaki, aki néz ki a nyitott ablakon. Miután elindult a vonat, az illető hozzám fordult:
– Ki volt az, akitől búcsúzott?
Mondom neki, imádott nagyapám.
– Beteg?
Kissé csodálkozva feleltem, dehogy beteg, életében nem volt orvosnál. Erre a férfi olyant mondott, amit azóta sem tudok elfeledni:
– Pedig jó lenne, ha megvizsgálná egy orvos. Láttam az auráját, lehet ő még nem tudja, de nagyon beteg. Talán halálosan – és ezzel otthagyott az ablaknál.
Nem telt el sok idő, és nagyapámat temettük.

Kategória: Uncategorized | 4 hozzászólás

Gondolatok az ünnep idején

A félve ünneplés idejét éltük…

Furcsa érzés volt, mondhatom, amikor 1981-ben megjelent a Koncert című album, rajta a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dallal, és először adatott meg, hogy baráti körben meghallgassuk. Nem emlékszem már, ki és hogyan csempészte át a lemezt a határon, de arra igenis, hogy Tolcsvay-Bródi szerzeményként volt a „Talpra magyar” feltüntetve a borítón. Hogy ne szúrjon szemet. Persze, hamar híre ment neki, nem kellett senkinek szájába rágni, miről is szól a dolog.

Ki gondolta volna, hogy a fiatalok akkori teljesen zárt körében is akad egy, kettő, aki az ellenséggel cimborál. Később derült ez ki, amikor a társaságot testületileg becitálták az Árpád-úti támaszpontra, hogy számot adjanak a miértekről és hogyanokról. Hogy miért is hallgatunk mi magyar zenét, egyáltalán mi az, hogy talpra magyar, ez már összeesküvés, állam ellenes cselekedet. Más ügyben már azelőtt is zaklatták a társaságot, ám a Petőfi vers számukra mindennek a teteje volt. De mi is úgy voltunk magyarságunkkal, ha ezt nem is vertük nagydobra, mint Sütő András figurája: mondtuk csak azért is. Olykor megszeppenve és suttogva ugyan, sötét szobákban, vagy kertek mélyén, halkan, de kimondtuk: magyarnak születtünk, magyarként temetnek el bennünket. Bár a jövő még a felhők között ki-kikandikáló magas hegyeknél is kifürkészhetetlenebb volt. És véget nem érő a megalázás.

De, megőriztük magunkat…

Sokan, nagyon sokan nem látták itt a kiutat, míg amott túl még viszonylag elviselhető volt az élet. Bőröndök, batyuk, egy szál ing és gatya vándorolt tova a sűrűbe, de ennél mindenképpen jobb helyre. Az itthon maradottak őrizni próbálták magukat: egy könyv, egy színház, templom és a temető volt tovatűnő magyar létünk cseppenként adagolt éltetője.

Táncházat, színházat játszottunk, hogy az őrlődések közepette ne menjen szerte szét a nyáj. Ha szembeköpött a hatalom, akkor is állva maradtunk, de egyre messzebbinek tűnt a part, egyre jegesebb lett az út, és egyre kétségbe ejtőbbek a hajnali felkelések, az indulások és az érkezések.

És akkor kitaláltuk forradalmat…

Senki ne mondja, hogy magyar emberben nem él 48’ vagy 56’ szelleme. Az elbukás nem jelentett feladás, Isten igéje hatott nyomorúságunkban, és Temesvárból nem lett Mohács, sem Világos.

De még szembe mentünk néhány átokkal és árral, még láncot kellett szőnünk Mátyás királyunk derekára, és Marosvásárhely sötét márciusa is vért festett tokjában elcsendesült kardunkra. Zálogba helyeztük ismét a hitet, lyukas zászlót lenget ma is a szél, és nem üzenhetünk ma sem tiszta lélekkel gyermekeinknek: itt a helyed, maradj!

De azért legyen ünnep…

Mert a múlt feljogosít arra, és a történelem szava helyettünk is kimondja: helyünk van a Nap alatt, és lennünk kell a világban, amíg száraz torokkal, kivert fogakkal, keresztre feszítve vagy pöcegödörbe hajítva, de ki tudjuk nyögni a szent szót: magyar.

Kategória: Uncategorized | 1 hozzászólás

Sport és politika kéz a kézben

Pihentessük egy kicsit a napi politikát, a gazdaságot, a bel-és külkapcsolatokat, a meg nem épített autópályákat, a leszálló ágban levő tan- és egészségügyet és a többi, hétköznapjainkat beárnyékoló vagy ritkán bearanyozó történéseket. Olimpia csak négyévente van, így hát a téli sportok szerelmesei is megérdemelnek egy rövid misét. Nyilván a sport ugyanúgy összefügg az elején említett témákkal, akárcsak hétköznapjaink. A politika, a gazdaság itt is beleszól az életbe, de még az autópályák építése is, hiszen jól kiépített infrastruktúra nélkül egyetlen ország sem rendezhet világversenyt. Ezért nem valószínű, hogy a Kárpátok ölelésében egyhamar élőben követhetjük az eseményeket. Nem beszélve arról a gazdasági vonatkozásról, hogy a Dél-Koreában rendezett játékokon a közönség soraiban tömegesen feltűnnek a norvég, svéd, finn, osztrák vagy angol szurkolók, akik gazdasági jólétükben megengedhetik maguknak, hogy a földgömb túlsó végébe is elkísérjék kedvenceiket. Miközben környékünkről csak akkor szokás egzotikus helyekre menni, ha már nyomunkban az igazságszolgáltatás. Az is alapvető különbség, hogy turistaként, szurkolóként ritkán látogatunk idegen helyekre, inkább azért indulunk el, mert éhen halunk saját országunkban. Esetleg azért, mert utánunk nyúlt a korrupcióellenes ügyészség egyre rövidülő karja. De nem vesz ám mindenki részt az olimpián sem. Az oroszok, amolyan példás büntetés következményeként csupán semlegesként, ötkarikás zászló alatt vonulhattak fel Phjongcshangban. Mármint azok a sportolók, akik kegyelmet kaptak a nemzetközi szövetségtől. Egy külön fejezetet megérne az is, hogy az államilag irányított ajzószer adagolása általában a kommunista vagy a volt kommunista államokban divatos. (A hetvenes években olyan világrekordokat állítottak fel a keleti blokk sportolói, amelyek inkább tudományos-fantasztikus regényekbe illettek). Pedig tudtommal a doppingolás még Lenin útmutatásaiban sem szerepel. Igaz, az orosz katonákat már a háborúban is vodkával tömték feletteseik, hogy bátrabbak, jobbak, gyilkosabbak legyenek, és a robotember megalkotása azóta is folyik. A fair-play szellemét leginkább az öli meg, amikor utólag derül ki egy-egy bajnokról, hogy tiltott szereket használt kimagasló eredményei eléréséhez. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy évek multával fosztanak meg valakit érmétől. Ennek pedig az a magyarázata, hogy a csalók – mint az élet minden területén –egy lépéssel mindig az igazságosztók előtt járnak. Ott tartunk, hogy manapság minden kimagasló eredményt elért sportoló gyanús. Ahogyan minden gazdagabb politikus is.
(Erdélyi Napló: https://erdelyinaplo.ro/velemeny/sport-es-politika-kez-a-kezben)

Kategória: Uncategorized | 2 hozzászólás

Isten önnel, Művésznő

Ő volt a Szabadságban megjelent színészportréim első vendége 1998-ben. Valamiért akkor úgy éreztem, ha sorozatot indítok a kolozsvári színészekről, vele kell elkezdjem. Két délutánt is végigbeszélgettünk Farkas utcai lakásában, aztán visszajártam hozzá a kézirattal, és ami már akkor lenyűgözött: minden találkozásnál úgy volt felöltözve saját otthonában, mintha legalább operába készülne. Eleganciájával is megadta a tiszteletet a vendégnek, pedig hát akkor még egy viszonylag ismeretlen, majdnem kezdő firkász voltam. Ő pedig az egykor ünnepelt sztár, aki Major Tamás, Sinkovits Imre és más nagyságok társaságában lépett fel, és a kolozsváriak szívébe örökre belopta magát A sánta angyalok utcája Böskéjével. 1972-ben tízéves gyerekként láttam az előadást, de szerencsére megmaradt filmen is, így később már értőbb szemmel is megcsodálhattam alakítását. És aztán fűnek-fának, mindenkinek, aki meghallgatott, elmondtam, bizony, ez a szerepformálás egy Oscar-díjat gondolkodás nélkül megért volna.
Tudom, hogy volt benne keserűség. Érezte, hogy kolozsvári színpadi karrierje nem egészen hozzá méltó módon fejeződött be – nem az ő hibájából. Túltette ezen magán, bár ha jól tudom, utána még a színház környékét is elkerülte.
Majdnem húsz évvel később egy rendezvényen találkoztunk, mely után vacsorát is rendeztek. Alig mertem köszönni, féltem, nem ismer meg, nem emlékszik rám. A Művésznő pedig a világ legtermészetesebb hangján megkérdezte: – Csaba, maga nem jön velünk enni? Majdnem hanyatt vágtam magam…
Aztán tavaly bemutattuk könyvemet, az Egy élet nem elég című kötet, melyben éppen ő nyitja a beszélgetések sorát. Valamikor tavasszal megkapta születésnapjára, és ő, ez a csodálatos művész, bebizonyította, hogy jellemben is utolérhetetlen: valahonnan megszerezte a telefonszámomat, felhívott – a meglepetéstől majdnem elejtettem a telefont, és jóformán csak dadogtam bele -, és meghívott magához, beszélgessünk egyet így húsz év elteltével. – Művésznő, amint tudom, tiszteletemet teszem. – Csaba, kérem, ne szólítson művésznőnek, rég nem vagyok az. Csak egy kissé fáradt öregasszony – mondta. Lám, amilyen szép volt Ildikó nőként, legalább olyan szépséget hordozott belül is. Nála a szépség és a tehetség kézen fogva járt a valódi emberi nagysággal. Ami ritkaság a mai világban…
Nem mentem. Odáztam a látogatást és erre nincs mentségem. Még az sem, hogy jómagam is betegséggel küzdöttem. De ő olyan szilárd volt, annyira öröknek tűnt, hogy azt hittem, van még idő megejteni a látogatást.
Hát, nem volt. Bocsánatot kérek, Művésznő. Azért is, hogy most is Művésznőnek szólítom. De ez már így marad, legalább a húsz évvel ezelőtti beszélgetésünk emlékére is.
Isten nyugosztalja békében, drága Vitályos Ildikó…

Vitályos Ildikó (Erzsébetváros, 1935. április 8. – Kolozsvár, 2018. február 8.)

Kategória: Uncategorized | 3 hozzászólás

Ha az elme böffent

Az újságírónak tájékozottnak kell lennie. Talán ez az első és legfontosabb szabálya ennek a hivatásnak. Nem véletlenül mondják, hogy a zsurnaliszta mindenhez ért – egy kicsit. Persze van, aki a kicsinél valamivel jobban ért bizonyos dolgokhoz, de a megállapítás nagyjából igaz. Addig nincs is baj, amíg nem akarja többnek mutatni tudását, tájékozottságát, mint amennyi az valójában. A szerénység és az alázat a szakma iránt csak jót tesz, még senkit sem tanácsoltak el a pályáról, mert „valamihez” nem igazán értett. Ám ez nem jelenti azt, hogy nem kell megérteni és megértetni bizonyos dolgokat. Ha lehet, a valóságot. Van ennek a szakmának még egy aranyszabálya: aki ezt műveli, tartózkodjon az előítéletektől.

Volt idő, amikor bizonyos élvezettel néztem Radu Banciu agyi szellentéseit a tévében. Olyan volt, mint meghallgatni egy elmebeteget, akinek mindazonáltal van bizonyos meghatározhatatlan humora, lehet nagyokat nevetni rajta, és az agydarálójából kiengedett dolgok olykor még igaznak is bizonyulnak. Minden bolond gondol magáról valamit. Van, akinek rögeszméje, hogy ő az igazi Napóleon, van olyan, aki Krisztusnak vagy Kolumbusz Kristófnak gondolja magát, a nagyobb formátumok egyenesen a világ teremtőinek. Banciu azt hiszi magáról, hogy újságíró. És mély meggyőződése, hogy a legnagyobbak közül való. Néha valóban emlékeztet a legnagyobbakra: a világbajnok ökölvívó Cassius Clay – mielőtt félholtra verte ellenfeleit – mindig elmondta, ő a legszebb, a legjobb, a legerősebb. Csakhogy, ahova az ökle csapott, ott többet fű nem nőtt, és általában a bunyó maradandó nyomokat hagyott az áldozaton. Tehát neki volt alapja a jópofáskodásra. Banciunak viszont nincs. Ő egy karikatúra. Azzá vált, ami a műsora. A pamfletnek nevezett egyórás böffentése nem más, mint sértések, lejáratások, alpári beszéd és a törvény határán táncoló mocskolódások sora. Semmi köze az újságíráshoz, és a semminél is kevesebb köze van bizonyos valóságokhoz.

A magyarok elleni őrjöngése immár klinikai eset méreteit öltötte. Nem elég, hogy kollektíven terroristáknak nevezte az erdélyi magyarságot, és ezért jó nagy összegre megbüntették e szellemi moslék munkaadóját (mellesleg nem először), de kapkodásában, magyarázkodásában a nyilvánvaló hazugságtól sem riad vissza. Még meg sem száradt a kirótt bírságon a tinta, hogy bizonyítsa vélt igazát – azt, hogy az egész magyar közösség provokátorok, terroristák, revizionisták, horthysták és még ki tudja minek a gyülekezete –, nemzeti ünnepünk kolozsvári képeit vágatta be egyik műsorába. A kommentárja hajmeresztő volt: anélkül, hogy megemlítette volna, hogy a felvételek március 15-én, az összmagyarság nemzeti ünnepén készültek, Banciu kijelentette: a képsorok egy engedély nélküli tüntetésen készültek, ahol két, Romániában betiltott szimbólumot, Magyarország, illetve Erdély zászlóját lengették a magyarok. Nos, ezért a félrevezetésért és hazugságért büntetőjogi eljárás kellene induljon a b1 adó rasszista, újságírónak nevezett csődtömege ellen. Nem lenne szabad egy legyintéssel letudni a provokációt, hiszen itt becsületről, nemzetről, törvényről van szó. Nem lehet nemes egyszerűséggel minduntalan félrenézni, amikor sértenek. A gyűlöletbeszédnek hosszú távú következményei lehetnek – a legjobb bizonyíték erre Marosvásárhely fekete márciusa.

A keresztény szeretet nevében kicsit túl gyakran tartjuk oda másik orcánkat is. Banciu és a hozzá hasonlók, akiket fojtogat a gyűlölet, legszívesebben véresre pofoznának. És meg is teszik. Ha engedjük…

Kategória: Uncategorized | 3 hozzászólás